110 EN ENIGE FANTASTISCHE ZETTEN

Op mijn website heb ik een pagina met mijn selectie van de 110 meest fantastische zetten aller tijden. Aan de URL met dat fant100 is al te zien dat ik tussentijds nieuwe zetten ontdekte, en bovendien: die verzameling is van 1998 - er komen steeds nieuwe bij.

Wit aan zet
Zhang Zhong - Onischuk, Poikovsky 2004

Wit staat niet erg goed. 25.Pdc4 Je moet er maar opkomen. 25...bxc4 26.Pxc4 Dreigt op d6 en op e5 te slaan, en na bv. Le7 krijgt Wit twee pionnen en spel voor het stuk. 26...Td8 27.Pa5+ Kc8 Beter Kb6 28.Pc6 g5 29.Pxd8 Txd8 30.Txa6 en Wit staat nog steeds een tikje minder, maar nu heeft hij ruimte. Het werd remise bij de 84ste zet.

Zwart aan zet
Karachurin - Bennedik, correspondentie 2004

34...Ld5 Een niet-slaande zet naar een ongedekt veld dat vier maal aangevallen staat - als je Td1 meerekent, zelfs vijf maal. Het is de enige winstzet; er dreigt Lxc4. 35.cxd5 Na 35.P(D)xd5 Da5+ is het vlug mat, en na 35.exd5 e4 beslist de lange diagonaal: 36.Dg3 Da5+ 37.Pa2 Lf6+ 38.c3 Ta4 39.Db8+ Kh7 40.Db3 Lxc3+ enz. 35.cxd5 c4 36.d6 Of 36.Dd2 Lg5 37.De2 Da5+ 38.Pa2 c3 enz. 36...Da5+ 37.Pa2 cxd3 38.dxe7 Tb8 39.Tb1 Te8 40.cxd3 Txe7 en Zwart won snel.

Soms heeft ook een matcombinatie iets werkelijk verbijsterends.

Wit aan zet
Milman - Fang, Amerika 2005

25.Dg4 Een torenoffer op ogenschijnlijk bekend stramien. 25...Dxd5 25...Pe5 26.Txe5 Lxe5 27.Lxg7 verliest zonder meer. 26.Lxg7 Dd3+ 27.Ka1 Pe5 27...Dxf5 28.Dxf5 Lxg7 helpt niet wegens 29.h6 Maar nu lijkt Wit uitgepraat. Echter: 28.Pe7+ Kh7 En nu de schitterende pointe: 29.Dg6+ fxg6 30.hxg6++ Kxg7 31.Th7 mat. Zowel het dame-offer als het matbeeld zijn volgens mijn database uniek.

Zwart aan zet
Van Dongen - Wijsman, Eindhoven 2005

Wit, een groot schaakpropagandist (zie dubbelschaakisonzeclub) overwoog op te geven. Bijna alles wint voor Zwart, maar het sterkst is 73...b3 74.Tb2 Tc8 75.Txb3 d4 enz. Na 73...d4? greep Van Dongen de kans van zijn leven met 74.Tdd3!! Plotseling is Zwart in zetdwang. De pionnen op d4 en e4 zijn geblokkeerd čn gepend, het paard moet e4 bewaken; de toren d4, en pion b4 het paard op c3. 74...b3 was nog remise, bv. 75.Txd4 Txd4 76.Txc3 Td8 77.Txb3 Te8 78.Te3 Te5 79.Tc3 enz., maar na 74...Pb5 stond Zwart verloren: 75.Txe4 Pd6 76.Te6 Tc6 Of 76...Tc1 77.Th3! Tc6 78.Th4 b3 79.The4 enz. 77.Txd4 Txh6+ 78.Kxh6 Pxf5+ 79.Kg6 en Zwart gaf het op.

© Tim Krabbé, 2005
 

Index AD Magazine schaakrubrieken
Bovenkant pagina
Hoofdpagina schaken
Hoofdpagina algemene site