EEN KRANKZINNIG MEESTERWERK

De eindspelstudies van de Nieuwzeelander Emil Melnichenko noemde ik hier eens: 'lelijk, lomp, gespeend van iedere finesse, en om je te bescheuren van het lachen.' Groot was dan ook mijn verbazing toen de subtiele, bizarre, hoogst originele maar zeker ook geestige studie die ik, samen met mijn mede-jurylid Harold van der Heijden onder 126 inzendingen bleek te hebben bekroond in mijn 'Tim Krabbé-60 Jubileum Toernooi', van hem bleek te zijn. Hij had wel zijn best gedaan om de schoonheid te bedelven onder zo'n 1200 zetten analyse - het kostte mij uren om zijn krankzinnige meesterwerk helder voor ogen te krijgen.

Wit speelt en wint
Emil Melnichenko, 2003

Zwart dreigt mat, o.a. door Pf6. Wit moet dus veld g7 vrijmaken - dus Tg8 met schaak wegspelen - dus Tf8 met schaak wegspelen - dus een loper offeren voor een open lijn. 1.Lb7+! Waarom 1.Ld7+ niet werkt, zien we zo. Wit moet nu één van de lopers slaan:
a) 1...Kxc7 2.Tc8+ Kb6 3.Tc6+ Of 3...Kxb7 4.Tb8+ Kxc6 5.g8D Pf8+ 6.Kg7 Txg6+ 7.Kxf8 Pe6+ 8.Dxe6+ Txe6 9.Kf7 en Wit wint. 3...Kb5 Zwart schuilt achter de witte stukken. Na de vreemde drijfjacht 4.La6+ Ka5 5.Tc5+ Ka4 6.Lb5+ Kb4 7.Tc4+ Kb3 8.La4+ Ka3 9.Tc3+ Ka2 10.Lb3+ Kb2 11.Tc2+ Kb1 12.La2+ Ka1 13.Tc1+ maakt de rand van het bord daar een eind aan: 13...Kxa2 14.Ta8+ en Wit wint.
b) 1...Kxb7 2.Tb8+ Kc6 3.Tb6+ en nu jaagt de andere loper mee: 3...Kc5 (of 3...Kxc7 4.Tc8+ Kxb6 5.g8D enz.) 4.Ld6+ Kd5 5.Tb5+ Kd4 6.Lc5+ Kc4 7.Tb4+ Kc3 8.Ld4+ Kd3 9.Tb3+ Kd2 10.Lc3+ Kc2 11.Tb2+ Kc1 12.Ld2+ Kd1 13.Tb1+ en Tg8 kan weer zijn verlossende schaakje geven.
    Na 1.Ld7+? Kxd7! komt de zwarte koning te dichtbij: 2.Td8+ Kc6 3.Td6+ Kxc7! 4.Tc8+ Kxd6 5.Td8+ (nu is 5.g8D Pf8+ 6.Kg7 Txg6+ 7.Kxf8 Pe6+ 8.Dxe6+ Kxe6 remise) 5...Ke7! 6.g8D (ook 6.g8P+ Kxd8 7.Pxh6 Pf8 wint niet) Pf8+ 7.Kg7 Txg6+ en het wordt remise.

De tweede prijs ging naar een nieuw Nederlands talent.

Wit speelt en wint
Martin van Essen, 2003

Wit heeft een grote materiële voorsprong, maar de strijd tegen de zwarte vrijpionnen eist veel. 1.e6+ 1.Te4 e1D+ of 1.Pd3 e1D+ 2.Pxe1 f2 wint niet. 1...Lxe6 2.Txb7+ Kg6 3.f5+ Kxf5 4.Pd3 4...e1D+ 5.Pxe1 Lxe1+ 6.Kh3 Lxc4 7.Lxc4 verliest nu, maar reddend lijkt het paradoxale 4...Le1+! Blokkeert het eigen promotieveld. 5.Pxe1 f2 Nu lijkt de andere pion te promoveren. Maar: 6.Tf4+! Kxf4 7.Txb4+ Lc4! Om de diagonaal naar e2 af te sluiten. 8.Txc4+ Kf5 9.Tf4+! Om die diagonaal weer vrij te maken. 9...Kxf4 10.Pg2+ Kf3 Anders Lxe2. Maar nu: 11.Lb7 met een sprookjesmat.

De derde prijs was voor een bekende Noorse componist.

Wit maakt remise
Jarl Ulrichsen, 2003

1.a7 Lijkt zelfs winnend. 1...Le1+ 2.Kb5 c6+ 3.Kc5 Pxd3+ Na 3...Lf2+? 4.d4 wint Wit. 4.Kd6 Lg3+ 5.f4! Lxf4+ 6.e5! Lxe5+ 7.Kxd7 Pc5+ 8.Kc8 Na 8.Kd8 Pe6+ 9.Kc8 Pc7 wint Zwart. 8...Pxa4 9.Kxb7 Pb6 10.Kxb6 Ld4+ 11.Kxc6 Lxa7 Eindelijk. 12.Kxd5 Maar nu blijkt dat Wit Zwarts strijd tegen hemzelf heeft gebruikt: met 5.f4 en 6.e5 maakte hij de velden vrij die hij nodig heeft om pion h5 tegen te houden - een puntig, geestig verhaaltje.

Klik hier voor de gehele uitslag van het toernooi (studies èn problemen.)

© Tim Krabbé, 2003


Index AD Magazine schaakrubrieken
Bovenkant pagina | Hoofdpagina schaken | Hoofdpagina algemene site